Brut Hemsworth

Paulina Hondel

"Mansuetioribus Camoenis"

Miejsce znane i nieznane zarazem.

Dla mieszkańców - zwykła kamienica starego miasta.

Dla gości - luksusowy hotel.

Czy ktoś już wie, o jakie miejscu mowa?

Tak, jest to Hotel Copernicus, który znajduje się przy Kanoniczej (w zabytkowej Kamienicy Pod Motylem), najstarszej uliczce średniowiecznego Krakowa, u stóp zamku królewskiego. Wśród renesansowych kamienic wyróżnia się szeroką, gotycką fasadą. Obszerną parcelę przy Kanoniczej 16 zaczęto zabudowywać na początku lat 1300. W połowie XIV stulecia stały tu dwa odrębne, piętrowe domy. W latach 1411–1435 kanonik Paweł Włodzimierski herbu Dołęga wzniósł, z wykorzystaniem murów obu budowli, obszerny pałac, zajmujący całą szerokość posesji. W 1455 spłonął doszczętnie, ale został odbudowany. Kolejni właściciele zdobili i przerabiali rezydencję, kilkakrotne przebudowy nastąpiły w XVI wieku (np. nowy malowany strop, portal i dwie oficyny). Rozmaite elementy dodawano w kolejnych stuleciach. Po rekwizycji domu przez okupacyjne władze austriackie (1802) przechodził z rak do rąk.

Sentencja, która znajduje się na portalu: "Mansuetioribus Camoenis" oznacza - "Łaskawym Muzom"

Hotel Copernicus

Świat w krzywym zwierciadle

Jak barwa łączy różne miejsca

Obecnie projektowanie przybiera różne formy – i jego produkt jest wszechobecny. KTOŚ chce NAM wszystko zaprojektować i... mimowoli stajemy się samorealizującym się PRODUKTEM designu. Ante portas już od dłuższego czasu stoi Parametryczny Hanni'ball. Dotyczy to WSZYSTKICH – NEOFITÓW nowych APLIKACJI też... jednak, jak nie z/za/gubić się się w SIECI?

W ,,sieci designu“ to program, który zrealizowany został w 2012/13 roku przez Wydział Architektury Wnętrz krakowskiej ASP, wraz z uczniami V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie i I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu. Problem sformułowano jako próbę wymyślenia technologii przechowywania czasu.
Uczestnicy rozgrywający na platformie facebooka opisali to mgliste zagadnienie.

Teraz w 2015 r. druga odsłona programu – biorą udział: V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie- Wydział Architektury Wnętrz, ITAD Institute of Technology, Art and Design of Suzhou (Chiny), DSAA Superior Degree of Applied Arts of Le Corbusier High School in Strasbourg (Francja) temat: PAJĘCZYNA PAMIĘCI WNĘTRZE MIASTA. Smart cities – miejsca po których chodzimy... w których przebywamy, mieszkamy, żyjemy; kalejdoskop wrażeń, mozaika obrazów, rwane, zapętlone myśli, korowód pytań i poszukiwanie odpowiedzi; sentencje i motta przypisane do kamieni i... ludzi.

VITA BREVIS w Krakowie, Strasburgu, Suzhou... Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie. Zapatrzeni w słońcu zapatrzeni w niebie. Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy szedł... Kto z gwiazdozbioru Vega patrząc na ziemię zgadnie. Kto pierwszy był człowiekem? Kto będzie... nim...? [Marek Grechuta wiersz]

Poruszając się według pewnego modelu kognitywistycznego odkrywamy nieznane nam wcześniej trajektorie emocji.... Cząstka z nich to historia zapisana w chmurze, która dotyka tu i teraz - a jeszcze inne mkną. Dokąd; do Vegi? do Kasjopei? W tej pajęczynie zapatrzeni w słońcu lewitują tworząc własne awatary

@pajęczynapamięci