Brut Hemsworth

Zuzanna Wsołek

"Gloria Tibi Trinitas"

Rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

 

1) Krótka historia parafii

Kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza został wybudowany w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Odbudowany po pożarze w 1704 r., konsekrowany w 1728, ponownie zniszczony pożarem 14.04.1815, odbudowany i konsekrowany 30.05.1826 r. przez biskupa tarnowskiego Grzegorza Zieglera. Na przełomie XIX i XX w. Podwyższono wieżę kościoła. W latach 1937-1938 dobudowano nawy boczne. Na terenie parafii znajduje się również kaplica parafialna - kościółek z pw. Narodzenia N. M. P. (dawny szpital), wybudowany w XVII wieku, odległy o 50 m. od kościoła parafialnego, w ołtarzu barokowym obraz Ukrzyżowania, na desce z 1640 roku.

2) Patroni

Szymon - Imię Szymon (Symeon) pochodzi z hebrajskiego shime'on – "Bóg wysłuchał". W czasach Pana Jezusa należało do częściej spotykanych. Nosił je pobożny starzec, któremu Duch Święty objawił, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza i który podczas Ofiarowania w świątyni wziął małego Pana Jezusa na ręce i nazwał Go "światłem na oświecenie pogan" (Łk 2, 25–29). Imię to nosił także św. Piotr, zanim Pan Jezus nadał mu nowe imię. Pismo święte wymienia także Szymona Cyrenejczyka, który pomagał Panu Jezusowi dźwigać krzyż w Jego ostatniej drodze. Ewangelia wg św. Łukasza wymienia Szymona faryzeusza, który zaprosił Pana Jezusa na ucztę, a według św. Jana Ewangelisty imię to nosić miał ojciec Judasza Iskarioty.

Juda Tadeusz - Imię Judy było od dawna czczone w narodzie żydowskim – takie imię nosił jeden z synów Jakuba, czyli Izraela. Imię to znaczy "godny czci" (z hebr. Jehuda). W gronie apostołów dwóch nosiło to imię: Juda Tadeusz i Judasz Iskariota (zniekształcone: Juda z [miasta] Kariot). Judzie do imienia nadano przydomek Tadeusz, co znaczyło "odważny".

3) Grupy parafialne

Przy parafii działają liczne grupy, które ubogacają i ożywiają wspólnotę. Sama należę do kilku z nich:

-> Ruch Światło-Życie, Oaza Młodzieżowa (zdjęcie poniżej)

-> Ruch Światło-Życie Domowy Kościół

-> Schola dziecięca (zdjęcie poniżej)

-> Chór Servite Deo (zdjęcie poniżej)

 

 

Przed i po renowacji

Widok na chór, na którym śpiewa schola parafialna

Ołtarz główny

Brama do wspolnoty

Najwazniejsza czes Agapy - Msza Swieta

Wigilia oazy mlodziezowej

Scholka dziecieca

Polonez oazowy

Obecnie projektowanie przybiera różne formy – i jego produkt jest wszechobecny. KTOŚ chce NAM wszystko zaprojektować i... mimowoli stajemy się samorealizującym się PRODUKTEM designu. Ante portas już od dłuższego czasu stoi Parametryczny Hanni'ball. Dotyczy to WSZYSTKICH – NEOFITÓW nowych APLIKACJI też... jednak, jak nie z/za/gubić się się w SIECI?

W ,,sieci designu“ to program, który zrealizowany został w 2012/13 roku przez Wydział Architektury Wnętrz krakowskiej ASP, wraz z uczniami V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie i I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu. Problem sformułowano jako próbę wymyślenia technologii przechowywania czasu.
Uczestnicy rozgrywający na platformie facebooka opisali to mgliste zagadnienie.

Teraz w 2015 r. druga odsłona programu – biorą udział: V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie- Wydział Architektury Wnętrz, ITAD Institute of Technology, Art and Design of Suzhou (Chiny), DSAA Superior Degree of Applied Arts of Le Corbusier High School in Strasbourg (Francja) temat: PAJĘCZYNA PAMIĘCI WNĘTRZE MIASTA. Smart cities – miejsca po których chodzimy... w których przebywamy, mieszkamy, żyjemy; kalejdoskop wrażeń, mozaika obrazów, rwane, zapętlone myśli, korowód pytań i poszukiwanie odpowiedzi; sentencje i motta przypisane do kamieni i... ludzi.

VITA BREVIS w Krakowie, Strasburgu, Suzhou... Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie. Zapatrzeni w słońcu zapatrzeni w niebie. Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy szedł... Kto z gwiazdozbioru Vega patrząc na ziemię zgadnie. Kto pierwszy był człowiekem? Kto będzie... nim...? [Marek Grechuta wiersz]

Poruszając się według pewnego modelu kognitywistycznego odkrywamy nieznane nam wcześniej trajektorie emocji.... Cząstka z nich to historia zapisana w chmurze, która dotyka tu i teraz - a jeszcze inne mkną. Dokąd; do Vegi? do Kasjopei? W tej pajęczynie zapatrzeni w słońcu lewitują tworząc własne awatary

@pajęczynapamięci