Brut Hemsworth

Paulina Ociepa

"„Hi conculcari querunt ut in astra levari possint et pariter ve...”"

                                                                                                                                                      Historia Gródka X-XX wiek

 

Gródek, to drugi z wczesnośredniowiecznych obiektów obronnych na Starym Mieście w Krakowie. Określany był łacińskim słowem castrum. Od miasta oddzielony był sztuczną fosą. Na terenie Gródka odkryto wyraźne ślady osadnictwa z X wieku, a z pewnością z XI-XIII wieku. W początku XIV w. (1312 r.) tutaj rozegrały się wydarzenia związane z buntem mieszczaństwa niemieckiego i czeskiego, któremu przewodził wójt Albert. Tutaj miała się znajdować siedziba współdziałającego z mieszczanami księcia opolskiego, który wedle tradycji „dom sobie obrał wójtowski, który zowią Gródek zabrał (ten teraz jest w dzierżeniu Grabiów z Tarnowa herbu Leliwa). Tamże i bramę i wieżę św. Mikołaja wystawił przeciw temu Gródkowi, na których obronę miał dla lepszego potem pokoju“. Po zwycięstwie Władysława Łokietka Albert został pozbawiony wójtostwa krakowskiego, a jego dom zburzono. Książę wzniósł zameczek „Gródek“ (na miejscu obecnego kościoła i klasztoru Dominikanek). Fortyfikacja ta szybko utraciła na znaczeniu. Najstarszymi zachowanymi śladami zabudowy murowanej na Gródku są: brama od strony wschodniej (relikty widoczne w murach od strony Plant) wzniesiona na pewno przed r. 1305 pełniła równocześnie funkcję bramy miejskiej; jak również pozostałości gotyckiej budowli obronnej, zachowane w piwnicach zabudowań klasztornych. W roku 1312 przebito w murach obronnych miasta, tuż obok Gródka, po stronie północnej, bramę Mikołajską, a w 1331, od południa, bramę Nową. Połączono je ulicami: po stronie wschodniej, przechodzącą przez dawny teren Gródka (dzisiejsza ul. Na Gródku) i zachodniej, przebiegającą łukowato poza dawną fosą Gródka (dzisiejsze łukowate odcinki ulic Św. Krzyża i Mikołajskiej). W połowie XIV wieku nieregularny blok podzielono na wąskie działki.

Działka, na której wzniesiono obiekt hotelowy znajduje się w środkowej części bloku, była przecięta w poprzek dawną fosą. Pierwotna zabudowa to dwa domy frontowe, zapewne z drugiej połowy XIV wieku, które połączono w 1878 roku. Zapewne już od średniowiecza towarzyszyły im oficyny tylne.

 

 

Źródło: Projekt scenariusza muzeum archeologicznego na Gródku autorstwa mgr Bartłomieja Szmoniewskiego oraz mgr Anny Tyniec-Kępińskiej

CASTRUM

"Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe".

"W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość". - Budda

Stan Gródka przed 1312

„Porażka jest po prostu szansą, żeby spróbować jeszcze raz, tym razem bardziej inteligentnie”. – Henry Ford

Brama Rzeźnicza w Krakowie

Obecnie projektowanie przybiera różne formy – i jego produkt jest wszechobecny. KTOŚ chce NAM wszystko zaprojektować i... mimowoli stajemy się samorealizującym się PRODUKTEM designu. Ante portas już od dłuższego czasu stoi Parametryczny Hanni'ball. Dotyczy to WSZYSTKICH – NEOFITÓW nowych APLIKACJI też... jednak, jak nie z/za/gubić się się w SIECI?

W ,,sieci designu“ to program, który zrealizowany został w 2012/13 roku przez Wydział Architektury Wnętrz krakowskiej ASP, wraz z uczniami V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie i I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu. Problem sformułowano jako próbę wymyślenia technologii przechowywania czasu.
Uczestnicy rozgrywający na platformie facebooka opisali to mgliste zagadnienie.

Teraz w 2015 r. druga odsłona programu – biorą udział: V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie- Wydział Architektury Wnętrz, ITAD Institute of Technology, Art and Design of Suzhou (Chiny), DSAA Superior Degree of Applied Arts of Le Corbusier High School in Strasbourg (Francja) temat: PAJĘCZYNA PAMIĘCI WNĘTRZE MIASTA. Smart cities – miejsca po których chodzimy... w których przebywamy, mieszkamy, żyjemy; kalejdoskop wrażeń, mozaika obrazów, rwane, zapętlone myśli, korowód pytań i poszukiwanie odpowiedzi; sentencje i motta przypisane do kamieni i... ludzi.

VITA BREVIS w Krakowie, Strasburgu, Suzhou... Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie. Zapatrzeni w słońcu zapatrzeni w niebie. Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy szedł... Kto z gwiazdozbioru Vega patrząc na ziemię zgadnie. Kto pierwszy był człowiekem? Kto będzie... nim...? [Marek Grechuta wiersz]

Poruszając się według pewnego modelu kognitywistycznego odkrywamy nieznane nam wcześniej trajektorie emocji.... Cząstka z nich to historia zapisana w chmurze, która dotyka tu i teraz - a jeszcze inne mkną. Dokąd; do Vegi? do Kasjopei? W tej pajęczynie zapatrzeni w słońcu lewitują tworząc własne awatary

@pajęczynapamięci